Dit me Viettel

Cập nhật codebase lần cuối: 25/11/2023

Cập nhật văn mẫu lần cuối: 16/6/2022

v2.113.0

Cảnh báo

Trang web này có chứa nội dung NSFW, ngôn ngữ gây thù ghét và dễ gây hiểu lầm, không phù hợp với một số người dễ bị xúc phạm, bông tuyết mong manh, sinh viên Đại học Bách Khoa, fan Astralis, Manchester United, T1, người trong hang, etc...

Bản thân tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kì hành động tri đỏ dái nào mà các bạn thực hiện cả trên mạng lẫn ngoài đời, làm ơn lắp não vào trước khi chửi nhau.

Trang web này chỉ có một mục đích duy nhất là mua vui và không hề có hành động cố ý xúc phạm hay tấn công bất kì tổ chức hay cá nhân nào cả.

D3
DitmeNavi 3
Coming soon: May 2023 (maybe)
EmojiPasta
Gửi văn mẫu

VĂN MẪU WIBU

VĂN MẪU CHỬI NHAU

KHIẾN NGƯỜI KHÁC KHÓ CHỊU KHI NHÌN VÀO

VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT TRÊN FACEBOOK

POST NÀY KHIẾN TÔI MUỐN

VN OSU! BUDDY RETARD

VN-CS2

HOÀNG ĐỨC HUY